fbpx

Wyszukiwarka

KURS „MSR-Y I MSSF-Y OD PODSTAW”

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 14-03-2020
 • Termin zakończenia: 05-07-2020
 • Koniec zapisów: 14-03-2020

Cel

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.


Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznać się z zagadnieniami z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • ogólną charakterystyka MSR-ów i MSSF-ów;
 • zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • skutki zmiany kursów wymiany walut obcych;
 • działalność operacyjną podmiotu gospodarczego;
 • rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe;
 • podatek dochodowy – podstawowe zagadnienia;
 • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe – podstawowe zagadnienia.

Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pan Łukasz Godlewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.890,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 2.601,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 2.745,50 zł.).

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2020: 14, 15, 28, 29
KWIECIEŃ 2020: 18, 19, 26
MAJ 2020: 9, 10, 23, 24
CZERWIEC 2020: 6, 7, 27, 28
LIPIEC 2020: 5

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2890,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2601,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2745,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 890,00 zł

Back to top