Wyszukiwarka

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych - problemy interpretacyjne oraz zmiany przepisów dotyczące rozliczania podatku w 2019 r.

Program

Wykładowca: Jarosław Sekita - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wybór właściwej umowy międzynarodowej.
 2. Konwencja MLI a nowe zasady rozliczania dochodów w stosunkach międzynarodowych.
 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne zagadnienia).
 4. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania op, teorie: efektu świadczenia, domicylu nabywcy świadczenia, miejsca wykonywania czynności przez podatnika, sprzeczności w orzecznictwie NSA, inne zagadnienia).
 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Wzmianka.
 6. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, inne zagadnienia).
 7. Moment uzyskania przychodu opodatkowanego „u źródła” (kontrowersje wynikające z orzecznictwa).
 8. Dochody podlegające podatkowi „u źródła” w polskim prawie podatkowym.
 9. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka.
 10. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:
  • zasady ogólne stosowania umów międzynarodowych,
  • dochody z działalności wykonywanej osobiście; wynagrodzenia członków organów osób prawnych,
  • dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
  • odsetki,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),
  • licencja na program komputerowy,
  • licencja użytkownika końcowego,
  • materiały „stock”,
  • know-how,
  • bazy danych,
  • sprzedaż i aport wierzytelności,
  • usługi doradcze i inne usługi niematerialne,
  • usługi transportowe,
  • umowy zlecenia i o dzieło,
  • dochody artystów, sportowców i ich agentów.
 11. Procedura rozliczenia podatku: („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, podział usługi, spółka osobowa podatnikiem, inne zagadnienia).
 12. Nowe regulacje dotyczące poboru podatku u źródła (zmiany 2019 r.).
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top