Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 13-04-2019
 • Termin zakończenia: 07-07-2019
 • Koniec zapisów: 13-04-2019

Pozostałe terminy

 • Zobacz 02-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
 • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
 • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.

Program kursu obejmuje 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pani Wanda Wojas - biegły rewident,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości i podatków.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.940,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 1.746,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.843,- zł.).

Planowane terminy zajęć

KWIECIEŃ 2019: 13, 14

MAJ 2019: 12, 18, 19

CZERWIEC 2019: 1, 2, 8, 29, 30

LIPIEC 2019: 7
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1940,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1746,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1843,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 940,00 zł

Back to top