Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 16-02-2019
 • Termin zakończenia: 06-10-2019
 • Koniec zapisów: 16-02-2019

Pozostałe terminy

 • Zobacz 18-05-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych. Przygotowanie to ma taki charakter, aby uczący się posiadł umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej oraz rachunkowości.


Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, posiadające zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego, których celem jest przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.


Program kursu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego, a zajęcia są prowadzone w oparciu o zagadnienia wymagane na tym egzaminie.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • źródła prawa, wykładnię prawa i system podatkowy,
 • zobowiązania podatkowe (ordynacja podatkowa),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • podatek VAT,
 • podatek akcyzowy oraz oznaczenia znakami skarbowymi,
 • kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
 • administrację finansową i kontrolę skarbową,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • prawo karno skarbowe,
 • rachunkowość,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne,
 • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • postępowanie podatkowe i sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • prawo celne,
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • analizę podatkową,
 • prawo dewizowe,
 • pisanie pism procesowych w prawie podatkowym,
 • przepisy o doradztwie podatkowym oraz etykę zawodową.


Program kursu obejmuje 216 godzin dydaktycznych.


Wykładowcami na kursie będą w zależności od grupy:

 • Pan Roman Andrzejewski - wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Tomasz Beger - doradca podatkowy,
 • Pan Tomasz Gzela - wykładowca z zakresu prawa,
 • Pan Piotr Liss - doradca podatkowy,
 • Pan Przemysław Powierza - doradca podatkowy,
 • Pan Jarosław Sekita - doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy,
 • Pani Wanda Wojas - biegły rewident.

Dodatkowe informacje


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.595,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.135,50 zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.365,25 zł.).

Planowane terminy zajęć

LUTY 2019: 16, 17

MARZEC 2019: 2, 3, 16, 17, 30, 31

KWIECIEŃ 2019: 13, 14

MAJ 2019: 11, 18, 19

CZERWIEC 2019: 1, 2, 15, 16

LIPIEC 2019: 6, 7

SIERPIEŃ 2019: 24, 25

WRZESIEŃ 2019: 7, 8, 21, 22

PAŹDZIERNIK 2019: 5, 6


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4595,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4135,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4365,25 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1200,00 zł
 • rata 2: 1195,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top