Wyszukiwarka

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 19-10-2019
 • Termin zakończenia: 29-02-2020
 • Koniec zapisów: 19-10-2019

Pozostałe terminy

 • Zobacz 04-04-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
 • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
 • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • sprawozdawczość budżetowa,
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.


Program kursu zakłada 98 godzin dydaktycznych, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym jest: p. Marta Cybulska - biegły rewident, audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł.).

Planowane terminy zajęć

PAŹDZIERNIK 2019: 19, 20
LISTOPAD 2019: 23, 24
GRUDZIEŃ 2019: 7, 8
STYCZEŃ 2020: 11, 12, 25, 26
LUTY 2020: 8, 9, 29

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2200,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1980,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2090,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł

Back to top