Wyszukiwarka

Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 30-03-2019
 • Termin zakończenia: 06-07-2019
 • Koniec zapisów: 30-03-2019

Cel

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
 • szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
 • szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • sprawozdawczość budżetowa,
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.


Program kursu zakłada 98 godzin dydaktycznych, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym jest: p. Marta Cybulska - biegły rewident, audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.180,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 1.962,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.071,- zł.).

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2019: 30, 31

KWIECIEŃ 2019: 13, 14, 28

MAJ 2019: 11, 12, 25, 26

CZERWIEC 2019: 8, 15, 16

LIPIEC 2019: 6ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2180,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1962,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2071,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1080,00 zł
Brak miejsc

Back to top