fbpx

Wyszukiwarka

KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - UJĘCIE PRAKTYCZNE OD PODSTAW"

  • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
  • Termin rozpoczęcia: 25-04-2020
  • Termin zakończenia: 05-07-2020
  • Koniec zapisów: 25-04-2020

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowcy:

Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.800,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.620,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.710,- zł).

Planowane terminy zajęć

KWIECIEŃ 2020: 25, 26
MAJ 2020: 16, 17, 30
CZERWIEC 2020: 20, 21
LIPIEC 2020: 4, 5

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1800,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1620,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1710,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

  • rata 1: 1000,00 zł
  • rata 2: 800,00 zł

Back to top