Wyszukiwarka

KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - UJĘCIE PRAKTYCZNE OD PODSTAW"

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Tryb: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Termin rozpoczęcia: 26-11-2018
 • Termin zakończenia: 06-02-2019
 • Koniec zapisów: 26-11-2018

Pozostałe terminy

 • Zobacz 27-04-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
 • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowcy:

Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.780,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.602,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.691,- zł).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1780,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1602,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1691,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 780,00 zł

Back to top