Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 19-10-2019
 • Termin zakończenia: 07-03-2020
 • Koniec zapisów: 19-10-2019

Pozostałe terminy

 • Zobacz 14-11-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 14-12-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • PŁATNIK dla zaawansowanych.


Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Elżbieta Fijor - specjalista w zakresie ubezpieczeń,
 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac,
 • Pani Bożenna Rumszus - specjalista z zakresu programu Płatnik,
 • Pani Aldona Salamon - specjalista w zakresie płac,
 • Pani Ranata Tonder - specjalista w zakresie ubezpieczeń.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Planowane terminy zajęć

PAŹDZIERNIK 2019: 19, 20
LISTOPAD 2019: 23, 24
GRUDZIEŃ 2019: 14, 15
STYCZEŃ 2020: 18, 19
LUTY 2020: 1, 15, 16, 22, 23
MARZEC 2020: 7

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2200,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1980,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2090,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł

Back to top