Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 09-03-2019
 • Termin zakończenia: 29-06-2019
 • Koniec zapisów: 09-03-2019

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • PŁATNIK dla zaawansowanych.


Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami  na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Elżbieta Fijor - specjalista w zakresie ubezpieczeń,
 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac,
 • Pani Bożenna Rumszus - specjalista z zakresu programu Płatnik,
 • Pani Aldona Salamon - specjalista w zakresie płac,
 • Pani Ranata Tonder - specjalista w zakresie ubezpieczeń.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.180,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.962,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.071,- zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2019: 9, 10, 23, 24

KWIECIEŃ 2019: 6, 7, 13

MAJ 2019: 11, 18, 19

CZERWIEC 2019: 1, 2, 15, 29ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2180,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1962,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2071,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1080,00 zł
Brak miejsc

Back to top