Wyszukiwarka

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 24-11-2018
 • Termin zakończenia: 27-04-2019
 • Koniec zapisów: 24-11-2018

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-11-2018: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 16-11-2018: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 07-12-2018: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 26-01-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 14-02-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 09-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 09-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 27-04-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 08-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • płace,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych,
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - wykładowca w zakresie płac,
 • Pan Arkadiusz Nowak - wykładowca w zakresie prawa,
 • Pani Krystyna Raczyńska - Styczek - wykładowca w zakresie prawa,
 • Pani Bożenna Rumszus - wykładowca w zakresie programu PŁATNIK,
 • Pani Ewa Skórzewska - wykładowca w zakresie płac,
 • Pani Elżbieta Stepaniuk - specjalista w zakresie kadr,
 • Pan Piotr Wojciechowski - wykładowca w zakresie prawa.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.770,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.493,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 2.631,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Planowane terminy zajęć

LISTOPAD 2018: 24, 25

GRUDZIEŃ 2018: 8, 9

STYCZEŃ 2019: 13, 26, 27

LUTY 2019: 9, 10, 23, 24

MARZEC 2019: 9, 10, 23, 24

KWIECIEŃ 2019: 13, 14, 27

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2670,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2403,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2536,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 670,00 zł
Brak miejsc

Back to top