fbpx

Wyszukiwarka

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Termin rozpoczęcia: 27-10-2020
 • Termin zakończenia: 02-02-2021
 • Koniec zapisów: 27-10-2020
 • Wykładowcy: Jędrzejkowska Monika

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy,
 • płace,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń,
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Marzena Jasińska - wykładowca z zakresu płac,
 • Pani Monika Jędrzejkowska - wykładowca z zakresu płac,
 • Pan Jacek Kędziora - radca prawny, wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Emilia Machnacka - wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - wykładowca z zakresu płac i kadr,
 • Pan Arkadiusz Nowak - wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Krystyna Raczyńska - Styczek - wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Bożenna Rumszus - wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Ewa Skórzewska - biegły rewident, wykładowca z zakresu płac,
 • Pani Elżbieta Stepaniuk - wykładowca z zakresu kadr i płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2830,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2547,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2688,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 830,00 zł

Back to top