Wyszukiwarka

KURS „SPECJALISTA DS. USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH”

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 16-03-2019
 • Termin zakończenia: 16-11-2019
 • Koniec zapisów: 16-03-2019

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy w biurze rachunkowym oraz przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym.


Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, są absolwentami kursu na samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości lub osoby posiadające praktykę w pracy w księgowości, które pracują lub zamierzają pracować jako pracownicy biur rachunkowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne,
 • rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pani Maria Marek - wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pani Ewa Skórzewska - specjalista w zakresie płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego bloku tematycznego objętego egzaminem oraz spełnia jednocześnie warunki określone w § 2 uchwały (zobacz), otrzyma tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, dokumentowany certyfikatem.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.430,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 3.987,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.208,50 zł.)

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2019: 16, 17, 30, 31

KWIECIEŃ 2019: 13, 14

MAJ 2019: 12, 25, 26

CZERWIEC 2019: 8, 15, 16

LIPIEC 2019: 6, 7, 13, 14

SIERPIEŃ 2019:24, 25

WRZESIEŃ 2019: 7, 8, 21, 22

PAŹDZIERNIK 2019: 5, 6, 19, 20

LISTOPAD 2019: 16ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4430,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3987,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4208,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1130,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top