fbpx

Wyszukiwarka

KURS „SPECJALISTA DS. USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH”

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 18-04-2020
 • Termin zakończenia: 12-12-2020
 • Koniec zapisów: 18-04-2020

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy w biurze rachunkowym oraz przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym.


Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, są absolwentami kursu na samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości lub osoby posiadające praktykę w pracy w księgowości, które pracują lub zamierzają pracować jako pracownicy biur rachunkowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne,
 • rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pani Maria Marek - wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pani Ewa Skórzewska - specjalista w zakresie płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego bloku tematycznego objętego egzaminem oraz spełnia jednocześnie warunki określone w § 2 uchwały (zobacz), otrzyma tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, dokumentowany certyfikatem.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.470,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.023,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.246,50 zł.)

Planowane terminy zajęć

KWIECIEŃ 2020: 18, 19
MAJ 2020: 16, 17, 30
CZERWIEC 2020: 6, 7, 27, 28
LIPIEC 2020: 11, 12
SIERPIEŃ 2020: 29, 30
WRZESIEŃ 2020: 12, 13, 26, 27
PAŹDZIERNIK 2020: 10, 11, 24, 25
LISTOPAD 2020: 14, 15, 28, 29
GRUDZIEŃ 2020: 12
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4470,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4023,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4246,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1170,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top