Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"

Pozostałe terminy

 • Zobacz 23-05-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia na kursie dla specjalistów do spraw podatków jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów proceduralnych, w tym przygotowanie do sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi. Uczestnik tego kursu, po jego ukończeniu powinien posiąść również wiedzę z zakresu optymalizacji podatkowej oraz samodzielnej oceny ryzyka podatkowego, w tym także w zakresie odpowiedzialności podatkowej i karno – skarbowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, lub średnie posiadające zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego, które z różnych względów nie zamierzają przystępować do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.


UWAGA! Kurs ten obejmuje wyłącznie wiadomości z zakresu prawa podatkowego i nie obejmuje zagadnień z zakresu rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • krajowe i unijne źródła i wykładnie prawa podatkowego;
 • materialne prawo podatkowe, w tym: zobowiązania podatkowe, podatek VAT, podatki dochodowe, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny, podatki lokalne, podatek od gier;
 • międzynarodowe prawo podatkowe,
 • analizę podatkową,
 • prawo karne skarbowe,
 • postępowanie podatkowe,
 • elementy postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • elementy prawa celnego,
 • elementy zarządzania ryzykiem podatkowym z uwzględnieniem planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Roman Andrzejewski - wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Tomasz Beger - doradca podatkowy,
 • Pan Tomasz Gzela - wykładowca prawa,
 • Pan Piotr Liss - doradca podatkowy,
 • Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy,
 • Pan Jarosław Sekita - doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. podatków z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.340,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 3.906,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.123,00- zł.)

Planowane terminy zajęć

LISTOPAD 2019: 30
GRUDZIEŃ 2019: 1, 14
STYCZEŃ 2020: 18, 19
LUTY 2020: 1, 2, 15, 16, 29
MARZEC 2020: 1, 14, 15, 28, 29
KWIECIEŃ 2020: 18, 19
MAJ 2020: 9, 10, 23, 24
CZERWIEC 2020: 6, 7, 20, 21
LIPIEC 2020: 5

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3906,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4123,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1040,00 zł

Back to top