Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 17-11-2018
 • Termin zakończenia: 02-03-2019
 • Koniec zapisów: 17-11-2018

Pozostałe terminy

 • Zobacz 09-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • rachunek kosztów,
 • rachunkowość zarządczą,
 • budżetowe metody zarządzania,
 • finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.180,- zł.

(dla członków Stowarzyszenia – 1.962,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.071,- zł).

Planowane terminy zajęć

LISTOPAD 2018: 17, 18

GRUDZIEŃ 2018: 1, 2, 15, 16

STYCZEŃ 2019: 12, 13, 26, 27

LUTY 2019: 16, 17

MARZEC 2019: 2


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2180,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1962,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2071,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1080,00 zł

Back to top