fbpx

Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 06-02-2021
 • Termin zakończenia: 15-05-2021
 • Koniec zapisów: 06-02-2021

Pozostałe terminy

 • Zobacz 18-04-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • rachunek kosztów,
 • rachunkowość zarządczą,
 • budżetowe metody zarządzania,
 • finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.
Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 230,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 007,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 118,50 zł).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Planowane terminy zajęć

LUTY 2021: 6, 7, 20, 21, 28
MARZEC 2021: 13, 14, 20, 21
KWIECIEŃ 2021: 10, 11, 25
MAJ 2021: 15

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2230,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2007,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2118,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1130,00 zł

Back to top