fbpx

Wyszukiwarka

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 16-05-2020
 • Termin zakończenia: 24-10-2020
 • Koniec zapisów: 16-05-2020

Pozostałe terminy

 • Zobacz 27-04-2020: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15

Cel

Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 431190). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • system podatkowy,
 • ordynację podatkową,
 • elementy prawa karnego skarbowego,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek VAT,
 • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.


Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami w zależności od grupy będą:

 • Pani Ewelina Bugaj – doradca podatkowy,
 • Pani Ewa Komorowska - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy,
 • Pan Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy,
 • Pani Krystyna Raczyńska - Styczek - wykładowca prawa,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy,
 • Pani Wanda Wojas - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.730,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.457,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.593,50 zł.).

Planowane terminy zajęć

MAJ 2020: 16, 17, 30
CZERWIEC 2020: 20, 21
LIPIEC 2020: 4, 5
SIERPIEŃ 2020: 22, 23
WRZESIEŃ 2020: 5, 6, 19, 20
PAŹDZIERNIK 2020: 10, 11, 24

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2730,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2457,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2593,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 730,00 zł

Back to top