Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 09-03-2019
 • Termin zakończenia: 08-09-2019
 • Koniec zapisów: 09-03-2019
 • Wykładowcy: Wykładowcy SKwP

Pozostałe terminy

 • Zobacz 18-05-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższy w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po zaliczeniu końcowym kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

a także legitymować się praktyką w dziedzinie rachunkowości - co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Program

Tematyka kursu dostosowana będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obejmuje ona:

 • zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT,
 • zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia,
 • rachunkowość zarządczą,
 • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Program kursu obejmuje 176 godzin dydaktycznych.


Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pan Maciej Soprych - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.900,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.510,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 3.705,- zł.).


Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2019: 9, 10, 23, 24

KWIECIEŃ 2019: 6, 7, 27, 28

MAJ 2019: 18, 19

CZERWIEC 2019: 1, 2, 15, 16, 29, 30

LIPIEC 2019: 6, 7

SIERPIEŃ 2019: 24, 25

WRZESIEŃ 2019: 7, 8ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3900,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3510,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3705,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1300,00 zł
 • rata 2: 1300,00 zł
 • rata 3: 1300,00 zł

4 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 1000,00 zł
 • rata 4: 900,00 zł

Back to top