fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 16-05-2020
 • Termin zakończenia: 06-12-2020
 • Koniec zapisów: 16-05-2020
 • Wykładowcy: Wykładowcy SKwP

Cel

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższy w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po zaliczeniu końcowym kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

a także legitymować się praktyką w dziedzinie rachunkowości - co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Program

Tematyka kursu dostosowana będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obejmuje ona:

 • zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT,
 • zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia,
 • rachunkowość zarządczą,
 • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Program kursu obejmuje 176 godzin dydaktycznych.


Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pan Maciej Soprych - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ


Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.940,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.546,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 3.743,- zł.).


Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

Planowane terminy zajęć

MAJ 2020: 16, 17, 30
CZERWIEC 2020: 20, 21
LIPIEC 2020: 4, 5
SIERPIEŃ 2020: 22, 23
WRZESIEŃ 2020: 5, 6, 19, 20
PAŹDZIERNIK 2020: 3, 4, 17, 28
LISTOPAD 2020: 7, 8, 22
GRUDZIEŃ 2020: 5, 6

(19  i 20 GRUDNIA 2020 R ZAJĘCIA DODATKOWE)


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3940,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3546,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3743,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 1000,00 zł
 • rata 4: 940,00 zł

Back to top