Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 12-11-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 27-11-2019: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 12-12-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelin Bugaj - doradca podatkowy
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident,
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.520,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.068,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.294,-zł.).

Planowane terminy zajęć

PAŹDZIERNIK 2019: 19, 20
LISTOPAD 2019: 16, 17, 30
GRUDZIEŃ 2019: 1, 14, 15
STYCZEŃ 2020: 11, 12, 25, 26
LUTY 2020: 8, 9, 22, 23
MARZEC 2020: 7, 8, 21, 22
KWIECIEŃ 2020: 4, 5, 25, 26
MAJ 2020: 9, 10, 30


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4520,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4068,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4294,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1150,00 zł
 • rata 3: 1120,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł
Brak miejsc

Back to top