Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 14-09-2019: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 10-10-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 19-10-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 12-11-2019: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 27-11-2019: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 07-12-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 12-12-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 14-12-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelina Bugaj – doradca podatkowy
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk – biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Aneta Wilk – Łyś – biegły rewident
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019 r. wynosi 4.475,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.027,50 zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.251,25 zł.).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.520,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.068,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.294,-zł.).

Planowane terminy zajęć

WRZESIEŃ 2019: 28, 29
PAŹDZIERNIK 2019: 5, 6, 19, 20
LISTOPAD 2019: 16, 17, 30
GRUDZIEŃ 2019: 1, 14, 15
STYCZEŃ 2020: 18, 19
LUTY 2020: 1, 2, 15, 16, 29
MARZEC 2020: 1, 14, 15, 28, 29
KWIECIEŃ 2020: 18, 19
MAJ 2020: 9

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4475,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4027,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4251,25 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1125,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł
Brak miejsc

Back to top