Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 25-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 15-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
 
Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelina Bugaj – doradca podatkowy
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk – biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Aneta Wilk – Łyś – biegły rewident
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.495,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.045,50 zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.270,25 zł.).

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2019: 30

KWIECIEŃ 2019: 6, 13, 27

MAJ 2019: 18, 25

CZERWIEC 2019: 1, 8, 15, 29

LIPIEC 2019: 6, 13

SIERPIEŃ 2019: 24, 31

WRZESIEŃ 2019: 14, 21, 28

PAŹDZIERNIK 2019: 12, 19, 26

LISTOPAD 2019: 16, 23

GRUDZIEŃ 2019: 7, 14

STYCZEŃ 2020: 11, 25

LUTY 2020: 22ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4495,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4045,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4270,25 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1145,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top