Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 22-11-2018: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 08-12-2018: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 18-12-2018: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 09-03-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 30-03-2019: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 25-04-2019: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 27-04-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 15-06-2019: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelina Bugaj – doradca podatkowy
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk – biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.495,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.045,50 zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.270,25 zł.).

Planowane terminy zajęć

PAŹDZIERNIK 2018: 27, 28

LISTOPAD 2018: 24, 25

GRUDZIEŃ 2018: 8, 9

STYCZEŃ 2019: 12, 13, 26, 27

LUTY 2019: 9, 10, 23, 24

MARZEC 2019: 9, 10, 23, 24

KWIECIEŃ 2019: 6, 7, 27, 28

MAJ 2019: 18, 19

CZERWIEC 2019: 1, 2, 30


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4420,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3978,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4199,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1120,00 zł
Brak miejsc

Back to top