fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 19-09-2020: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 26-10-2020: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 21-11-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 12-12-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelin Bugaj - doradca podatkowy,
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Tadeusz Gorycki - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pan Marcin Świerżewski - radca prawny,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident,
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Planowane terminy zajęć

WRZESIEŃ 2020: 26, 27
PAŹDZIERNIK 2020: 10, 11, 24, 25
LISTOPAD 2020: 14, 15, 28, 29
GRUDZIEŃ 2020: 12, 13
STYCZEŃ 2021: 16, 17
LUTY 2021: 6, 7, 20, 21
MARZEC 2021: 6, 7, 20, 21
KWIECIEŃ 2021: 10, 11, 24, 25
MAJ 2021: 15


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4500,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4050,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4275,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1150,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top