fbpx

Wyszukiwarka

WAKACYJNY KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) - SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI

 • Kategoria: KURSY WAKACYJNE
 • Tryb: piątki, soboty, niedziele piątek (16:30 - 20:30), sobota (9 - 17:45), niedziela (9 - 16)
 • Termin rozpoczęcia: 26-06-2020
 • Termin zakończenia: 03-10-2020
 • Koniec zapisów: 26-06-2020
 • Wykładowcy: Makowska Henryka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 29-06-2020: poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 16:30 - 20:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 180 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4000,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3600,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3800,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 1000,00 zł
 • rata 4: 1000,00 zł

Back to top