Wyszukiwarka

WAKACYJNY KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

 • Kategoria: KURSY WAKACYJNE
 • Tryb: poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 16:30 - 20:30
 • Termin rozpoczęcia: 20-08-2018
 • Termin zakończenia: 05-10-2018
 • Koniec zapisów: 20-08-2018
 • Wykładowcy: Gierojć-Juraha Magdalena

Pozostałe terminy

 • Zobacz 01-08-2018: poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 16:30 - 20:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

WAKACYJNA PROMOCJA
Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.890,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.701,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.795,50 zł.).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.910,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.719,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.814,50- zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1890,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1701,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1795,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 890,00 zł

Back to top