fbpx

Wyszukiwarka

CIT 2020 - wybrane zagadnienia

Program


Wykładowca: Aleksander Gniłka - doradca podatkowy

Program kursu - 8 godzin wykładowych:
 1. Rewolucyjne zmiany CIT w 2019 r. m.in.:
  • Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
  • Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego.
  • Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
  • Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia).
  • Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, zachowanie należytej staranności, kopia certyfikatów rezydencji wraz z odroczeniem terminu stosowania nowych regulacji).
  • Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy – opodatkowanie.
  • Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach.
 2. Zmiany CIT w 2020 r. m.in.:
  • Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
  • Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020 r.
  • Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
  • Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
  • Mikrorachunek we wpłatach podatkowych CIT.
 3. Inne wybrane zagadnienia w CIT:
  • Dwa źródła przychodów w podatkach CIT.
  • Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego.
  • Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych.
  • Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
  • Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
  • Przychody i koszty uzyskania przychodu.
  • Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top