fbpx

Wyszukiwarka

Pracownicze plany kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców i nowa „składka” pracowników w 2019 roku

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ogólne zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „PPK”):
  • Cel PPK.
  • Uczestnicy PPK - jako osoby zatrudnione.
  • Płatnik składek na PPK - jako podmiot zatrudniający.
  • Gromadzenie środków.
  • Rachunek PPK - a portal PPK.
  • Terminy wejścia w życie obowiązków z zakresu PPK.
 2. Zasady zawierania umowy o zarządzanie PPK.
 3. Wysokość składek finansowanych przez ubezpieczonego i płatnika:
  • Wpłaty podstawowe.
  • Wpłaty dodatkowe.
  • Rezygnacja z PPK - zasady i terminy.
 4. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 5. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK:
  • Fundusz inwestycyjny.
  • Fundusz emerytalny.
  • Konwersja, odkupienie jednostek, umorzenie w ujęciu praktycznym.
  • Koszty zarządzania PPK.
 6. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 7. Ewidencja PPK i Portal PPK.
 8. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.
 10. Grzywna za niedopełnienie obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi - nowe uprawnienia PIP.
 11. Wpływ ustawy o PPK na inne przepisy z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń, a także podatków i ubezpieczeń społecznych.
 12. Potrącenia na liście płac a PPK i kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 13. Nowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze po stronie pracodawcy.
 14. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top