fbpx

Wyszukiwarka

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - prawo bilansowe a podatki w aktualnym stanie prawnym z uwzględnieniem KSR 11

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-04-2020
 • Koniec zapisów: 23-04-2020
 • Wykładowcy: Godlewska Jadwiga

Program

Wykładowca: Jadwiga Godlewska – biegły rewident, doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin dydaktycznych):

 1. Definicje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • wg ustawy o rachunkowości,
  • wg prawa podatkowego,
  • podobieństwa i różnice.
 2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego (prowizje, odsetki, różnice kursowe):
  • nabytych odpłatnie (zakup, aport),
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.
 3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • przedmiot i podstawa amortyzacji,
  • ogólne zasady amortyzacji,
  • metody amortyzacji - liniowa, degresywna, uproszczone,
  • podobieństwa i różnice w amortyzacji - prawo bilansowe a podatki.
 4. Ulepszenie czy remont środków trwałych.
 5. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w tym odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.
 6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zasady, metody, terminy i dokumentacja.
 7. Ewidencja i dokumentowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych:
  • ewidencja analityczna,
  • ewidencja syntetyczna.
 8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w leasingu:
  • operacyjnym,
  • finansowym.
 9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym koszty NKUP.
 10. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne w sprawozdaniu finansowym - zasady prezentacji na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top