fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, zmiany od 1 stycznia 2020 r. i aktualna praktyka

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w rozliczaniu towarowych transakcji międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r.:
  • Zmiany w zakresie dokumentowania WDT: wprowadzenie wymogu posiadania odpowiedniego zestawu dokumentów dla potrzeb rozliczenia WDT, podział dokumentów potwierdzających WDT na rodzaje i jego znaczenie, wprowadzenie terminu na uzyskanie oświadczenia nabywcy potwierdzającego WDT, problem weryfikacji wewnętrznych procedur dokumentowania i rozliczania WDT.
  • Rejestracja VAT-UE nabywcy jako warunek zastosowania stawki 0% dla WDT.
  • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako warunek zastosowania stawki 0% dla WDT.
  • Zmiany w zakresie rozliczania dostaw do magazynu konsygnacyjnego (nowa ujednolicona procedura „call off stock” stosowana w całej Unii Europejskiej).
  • Transakcje łańcuchowe - nowe zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych wewnątrz UE.
  • Ewentualne dalsze zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 2. Identyfikacja i zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych w zakresie sprzedaży: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju.
 3. Identyfikacja i zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych w zakresie zakupu: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca.
 4. Identyfikacja i zasady rozliczania transakcji łańcuchowych i trójstronnych.
 5. Identyfikacja i zasady rozliczania eksportu usług.
 6. Identyfikacja i zasady rozliczania importu usług.
 7. Aktualne orzecznictwo sądowe i praktyka skarbowa w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top