fbpx

Wyszukiwarka

VAT w 2020 r. - kolejne zmiany od 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r.

Pozostałe terminy

 • Zobacz 22-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Małgorzata Militz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT: JPK_VDEK – zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT):
  • Nowy obowiązek składania deklaracji wraz z ewidencją VAT od 1 kwietnia 2020 r. (JPK_VDEK).
  • Likwidacja klasycznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD.
  • Zakres informacji przekazywanych w JPK_VDEK.
  • Terminy wejścia w życie JPK_VDEK.
  • Nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów.
  • Nowe obowiązki informacyjne nakładane na podmioty posiadające kasy fiskalne.
  • Nowa kara pieniężna za błędy w JPK-VAT.
  • Nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK_VDEK.
 2. Quick fixes – pakiet zmian od 1 stycznia 2020 r. dla transakcji związanych z przemieszczaniem towarów pomiędzy państwami członkowskimi:
  • Nowy warunek materialny dla uznania dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową.
  • Utrata prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku niezłożenia lub złożenia błędnej informacji podsumowującej.
  • Nowy wykaz dokumentów dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w zależności od tego kto organizuje transport towarów.
  • Transakcje łańcuchowe w Unii – nowe zasady upraszczające ustalenie „transakcji ruchomej”.
  • Rozszerzenie zakresu działalności magazynu konsygnacyjnego, także o działalność handlową, nowe obowiązki ewidencyjne, moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Biała lista podatników – konsekwencje w 2020 r.:
  • Szczególne przypadki przelewów – komornicy, faktoring, organy państwowe.
  • Limity kwotowe dla płatności na rachunek wykazany w rejestrze podatników VAT.
  • Problemy z rachunkami osobistymi kontrahentów i ich rozwiązanie.
  • Solidarna odpowiedzialność za VAT – brak weryfikacji rachunku kontrahenta.
  • Płatność na niewłaściwe konto – konsekwencje w PIT i CIT.
  • Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu?
 4. Nowa matryca stawek VAT – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
  • Modyfikacja zasad stosowania PKWiU.
  • Wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT.
  • Jakie klasyfikacje statystyczne będą obowiązywały po 1 kwietnia 2020 r.
 5. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej:
  • Zasady występowania po WIS.
  • Zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.
  • W jakich sytuacjach nie można wstąpić o WIS?
 6. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – praktyczne omówienie wprowadzonych przepisów:
  • Zasady opodatkowania transakcji w okresie przejściowym; zaliczki, dostawy i usługi zrealizowane przed wprowadzeniem MPP, dokumentacja i sprawozdawczość.
  • Zasady korygowania transakcji, objętych odwrotnym obciążeniem po wprowadzeniu MPP.
  • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy stosowaniu MPP.
 7. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów krajowych i orzecznictwa TSUE.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top