Wyszukiwarka

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w aktualnym stanie prawnym

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-02-2019
 • Koniec zapisów: 22-02-2019
 • Wykładowcy: Tonder Renata

Program

Wykładowca: Renata Tonder - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Ubezpieczenie chorobowe i katalog świadczeń.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby.
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego.
  • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
  • Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego.
  • Wysokość wynagrodzenia chorobowego.
 3. Zasiłek chorobowy.
  • Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.
  • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.
  • Okres zasiłkowy.
  • Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego.
  • Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje.
  • Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
  • Wysokość zasiłku chorobowego.
  • Obniżenie zasiłku chorobowego.
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego.
  • Kontrola zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA (formalna i pod kątem orzekania o czasowej niezdolności do pracy).
 4. Świadczenie rehabilitacyjne.
  • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty.
  • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Zasady dotyczące ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne oraz niezbędna dokumentacja.
 5. Zasiłek macierzyński, okres jego wypłaty i dokumentowanie prawa do tego świadczenia.
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego:
   • zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu macierzyńskiego i za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   • zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego,
   • zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,
   • zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
  • Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  • Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
  • Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość.
  • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego.
  • Brak prawa do zasiłku opiekuńczego.
  1. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 7. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
  • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jego wysokość i okres wypłaty.
  • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 8. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników.
  • Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru.
  • Okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru.
  • Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z tytułu: umowy zlecenia, godzin nadliczbowych i za urlop wypoczynkowy.
  • Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków.
  • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne oraz przysługujące do określonego terminu i inne.
  • Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku.
  • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i zmiana wymiaru czasu pracy.
  • Obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego.
 9. Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.
  1. Przychód stanowiący podstawę wymiaru.
  2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru.
  3. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 10. Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top