Wyszukiwarka

Prawo pracy dla zaawansowanych

Program

Wykładowcy: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
24 - 25 października 2018 roku

Program kursu - 16 godzin wykładowych:

 1. Przepisy wykonawcze do ustawy dotyczącej prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej: skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzenie możliwości elektronicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji przez pracodawców a nowe obowiązki od 1 stycznia 2019 r.
 2. Kodeks pracy po ostatnich nowelizacjach w praktyce – czyli okresy wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony, upływ 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r. a umowy na czas nieokreślony, uprawnienia rodzicielskie w nietypowych wariantach.
 3. Regulamin Pracy jako źródło wiedzy i sposób pracodawcy na prowadzenie polityki „informacyjnej” wobec pracowników.
 4. Czas pracy – ciekawe przypadki, nietypowe sytuacje, czyli rozkłady czasu pracy w praktyce i ich rozliczanie:
  • godziny nadliczbowe dobowe i „średniotygodniowe”,
  • ruchomy rozkład czasu pracy a doba pracownicza,
  • okres rozliczeniowy dla pracowników, z którymi umowa ulega rozwiązaniu w trakcie,
  • nowe zasady ułatwiania korzystania z ruchomego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy niektórych pracowników - rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego – zmiana obowiązująca od 6 czerwca 2018 r.
 5. Zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników – omówienie najważniejszych informacji w kontekście najczęściej popełnianych w tym zakresie błędów dotyczących m.in.:
  • prowadzenia akt osobowych,
  • sporządzania umów o pracę,
  • „aneksowania” umów o pracę,
  • przygotowywania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy,
  • naliczania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych uprawień pracowniczych,
  • udzielania zwolnień od pracy z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
  • nakładania na pracowników kar porządkowych,
  • rozwiązywania umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • realizowania obowiązków dotyczących badań lekarskich,
  • wystawiania świadectw pracy.
 6. Najciekawsze orzeczenia i stanowiska urzędowe w zakresie zatrudniania pracowników i rozwiązywania stosunków pracy.
 7. Dyskusja i sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
785,00
(dla członków Stowarzyszenia – 745,75 zł).

Back to top