Wyszukiwarka

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem najnowszych zmian

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 24-01-2019
 • Koniec zapisów: 24-01-2019
 • Wykładowcy: Jamroży Marcin

Pozostałe terminy

 • Zobacz 28-02-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Marcin Jamroży - doradca podatkowy


Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Aktualne regulacje prawne w zakresie cen transferowych - akty prawa krajowego  i międzynarodowego.
 2. Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
 3. Porównanie obowiązków dokumentacyjnych sprzed i po 1 stycznia 2017 r.
 4. Przykłady transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju.
 5. Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 6. Limity podmiotowe i transakcyjne.
 7. Termin sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 8. Sankcje i inne konsekwencje z tytułu niesporządzenia dokumentacji podatkowej.
 9. Korekta pierwotna oraz eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym (korekta drugostronna).
 10. Elementy dokumentacji podstawowej (local file) oraz dokumentacji grupowej (master file).
 11. Analiza danych porównawczych.
 12. Opis przebiegu transakcji, w tym analiza funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji, angażowanych aktywów i podejmowanego ryzyka.
 13. Opis danych finansowych.
 14. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru dla wybranych rodzajów transakcji.
 15. Zastosowanie praktyczne metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 16. Zastosowanie praktyczne metody koszt plus.
 17. Zastosowanie pozostałych metod szacunku.
 18. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej.
 19. Dokumentowanie umów spółek niebędących osobami prawnymi.
 20. Sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności (raport country-by-country).
 21. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP).
 22. Ceny transferowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 23. Ograniczanie ryzyka w zakresie cen transferowych (w tym zawieranie porozumień w sprawie cen transakcyjnych).
 24. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 25. Dokumentacja wzorcowa transakcji usługowej.
 26. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  Dodatkowe informacje

  Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

  Cena kursu

  Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
  450,00
  (dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

  Back to top