Wyszukiwarka

Podróże służbowe - wybrane aspekty podatkowe

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 21-02-2019
 • Koniec zapisów: 21-02-2019
 • Wykładowcy: Bugaj Ewelina

Pozostałe terminy

 • Zobacz 17-04-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podróże służbowe w kraju i za granicą - pracownicy i inne podmioty
  • Podróż służbowa - definicja i zakres.
  • Znaczenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa.
  • Zapisy w umowie o pracę i wewnątrzzakładowych dokumentach pracodawcy.
  • Polecenie wyjazdu, rozliczenie delegacji - dokumentacja służbowa.
  • Ryczałt i „kilometrówka” w podróżach służbowych.
  • Koszty przejazdów i środki transportu. Zasady rozliczania.
  • Znaczenie ewidencji przebiegu pojazdu dla pracownika.
  • Koszty dodatkowe (opłaty za przejazd autostradą, parkingi, wypadki, koszty remontu, holowania).
  • Diety i inne należności za czas podróży służbowych.
  • Wysokość diet, zasady i sposoby ich ustalania.
  • Noclegi i ich rozliczanie oraz dokumentacja.
  • Przychód u pracowników z tytułu podróży służbowych.
  • Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy z tytułu podróży służbowych.
  • Rozliczanie limitów ponad ustawowe i konsekwencje dla pracowników oraz pracodawcy.
  • Zwrot faktycznie poniesionych wydatków a przychody i koszty.
  • Rozliczenie podróży służbowej w walucie, przeliczanie zagranicznych faktur na złotówki, ustalanie różnic kursowych.
  • Ubezpieczenie pracownika w kraju i za granicą.
 2. Podróże służbowe w kraju i za granicą - właściciel, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych
  • Podróż służbowa właściciela firmy.
  • Podróże służbowe wspólników, członków zarządu i innych osób.
  • Diety i inne należności właściciela za czas podróży służbowej w kraju.
  • Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.
  • Wysokość diet w kraju i za granicą.
  • Spotkania z kontrahentami a koszty delegacji.
  • Podróże odbywane samochodami firmowymi.
  • Podróże odbywane samochodami niestanowiącymi majątku firmy oraz niebędącymi środkami trwałymi.
  • Ewidencja przebiegu pojazdu i jej znaczenie.
  • Koszty dodatkowe (opłaty za przejazd autostradą, parkingi, wypadki, koszty remontu, holowania).
  • Koszty i przychody podatkowe.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top