Wyszukiwarka

Podróże służbowe - wybrane aspekty podatkowe

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 29-08-2018
 • Koniec zapisów: 29-08-2018
 • Wykładowcy: Bugaj Ewelina

Program

Wykładowca: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Podróże służbowe w kraju i za granicą – pracownicy i inne podmioty
 1. Podróż służbowa – definicja i zakres.
 2. Znaczenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa.
 3. Zapisy w umowie o pracę i wewnątrzzakładowych dokumentach pracodawcy.
 4. Polecenie wyjazdu, rozliczenie delegacji – dokumentacja służbowa.
 5. Ryczałt i „kilometrówka” w podróżach służbowych.
 6. Koszty przejazdów i środki transportu - zasady rozliczania.
 7. Znaczenie ewidencji przebiegu pojazdu dla pracownika.
 8. Koszty dodatkowe (opłaty za przejazd autostradą, parkingi, wypadki, koszty remontu, holowania).
 9. Diety i inne należności za czas podróży służbowych.
 10. Wysokość diet - zasady i sposoby ich ustalania.
 11. Noclegi i ich rozliczanie oraz dokumentacja.
 12. Przychody u pracowników z tytułu podróży służbowych.
 13. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy z tytułu podróży służbowych.
 14. Rozliczanie limitów ponad ustawowe i konsekwencje dla pracowników oraz pracodawcy.
 15. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków a przychody i koszty.
 16. Rozliczenie podróży służbowej w walucie obcej, przeliczanie zagranicznych faktur na złotówki, ustalania różnic kursowych.
 17. Ubezpieczenie pracownika w kraju i za granicą.
II. Podróże służbowe w kraju i za granicą – właściciel, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych
 1. Podróż służbowa właściciela firmy.
 2. Podróże służbowe wspólników, członków zarządu i innych osób.
 3. Diety i inne należności właściciela za czas podróży służbowej w kraju.
 4. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.
 5. Wysokość diet w kraju i za granicą.
 6. Spotkania z kontrahentami a koszty delegacji.
 7. Podróże odbywane samochodami firmowymi.
 8. Podróże odbywane samochodami niestanowiącymi majątku firmy oraz niebędącymi środkami trwałymi.
 9. Ewidencja przebiegu pojazdu i jej znaczenie.
 10. Koszty dodatkowe (opłaty za przejazd autostradą, parkingi, wypadki, koszty remontu, holowania).
 11. Koszty i przychody podatkowe.
III. Pytania

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top