Wyszukiwarka

Aspekty podatkowe i rachunkowe wybranych zdarzeń w działalności organizacji pozarządowej

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 21-11-2017
 • Koniec zapisów: 21-11-2017
 • Wykładowcy: Mroczkowski Jan

Program

Wykładowca: Jan Mroczkowski – dyrektor firmy audytorskiej

Program kursu:

 1. Rozpoznawanie segmentów działalności organizacji pozarządowej i jej skutku w podatkach i rachunkowości
  • nieodpłatna działalność pożytku publicznego,
  • odpłatna działalność pożytku publicznego,
  • działalność gospodarcza.
 2. Aspekty formalno-prawne wybranych zdarzeń w działalności NGO
  • umowy użyczenia i inne nieodpłatne świadczenia,
  • darowizny otrzymane i przekazane,
  • wydatki na nabycie lub wytworzenie składników aktywów trwałych (działalności statutowej i gospodarczej),
  • zmiana wykorzystania nabytych lub wytworzonych składników aktywów trwałych (działalności statutowej i gospodarczej),
  • dofinansowanie działalności ze środków publicznych,
  • odpisy aktualizujące,
  • składki i składki członkowskie.
 3. Umowy użyczenia i inne nieodpłatne świadczenia, a skutki w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 4. Darowizny otrzymane i przekazane, a skutki w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 5. Źródła finansowania wydatków na nabycie lub wytworzenie składników aktywów trwałych, a skutki w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 6. Zmiana wykorzystania nabytych lub wytworzonych składników aktywów trwałych (z uwzględnieniem źródeł finansowania), a skutki w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 7. Dofinansowanie działalności ze środków publicznych w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 8. Odpisy aktualizujące w podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Składki i składki członkowskie w:
  • podatku dochodowym od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • rachunkowości.
 10. Inne zdarzenia w działalności organizacji pozarządowej
  • objęcie udziałów w spółce i wniesienie aportu do niej aportu,
  • wpłaty na fundusz założycielski,
  • otrzymane dywidendy.
 11. Pytania i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
430,00
(dla członków Stowarzyszenia – 408,50 zł).

Back to top