fbpx

Wyszukiwarka

Zmiany w CIT i PIT od 2021 r. (opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021) - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 26-01-2021
 • Koniec zapisów: 26-01-2021
 • Wykładowcy: Staniek Michał

Program

Wykładowca: Michał Staniek - radca prawny, doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
  • Spółka komandytowa podatnikiem CIT
   • Cel wprowadzanych zmian
   • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
   • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
   • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza
   • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
   • do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychody wspólnika?
   • zwolnienie z CIT przychodów komandytariusza do 60 tyś zł.
   • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
   • Czy istnieją legalne formy optymalizacji podatkowej dla spółek komandytowych?
   • Czy powstanie obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej?
  • Opodatkowanie CIT spółek jawnych
   • Jakie spółki jawne uzyskają status podatnika CIT?
   • Jakie zmiany należy zgłaszać do US i w jakim terminie?
 2. Dalsze zmiany w podatkach dochodowych
  • Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%
  • Ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach
  • Zmiany w amortyzacji, w tym zmiana definicji używanego środka trwałego
  • Ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia
  • Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych:
   • Definicja spółki nieruchomościowej
   • Jakie informacje podlegają raportowanie
   • Spółka nieruchomościowa płatnikiem podatku
  • Zmiany w cenach transferowych
   • Transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
  • obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT
   • Jakie informacje trzeba zamieszczać na stronie internetowej
   • Sankcje za brak wykonania obowiązku
  • Dalsze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
  • Znaczące ograniczenie prawa do korzystania z ulgi abolicyjnej
 3. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  • złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
   • większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
   • zmiana definicji wolnych zawodów
  • obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • ryczałt dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem
  • likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka
  • czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
 4. ESTOŃSKI CIT
  • Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT
  • Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
   • Obowiązkowa forma prawna
   • Ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych
   • Wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
   • Limit przychodowy
   • Warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów
  • Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych
  • Przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania
  • Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego
  • Co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
  • Stawki podatkowe
  • Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
  • Prawo do odliczenia podatku
 5. Specjalny Fundusz Inwestycyjny
  • Alternatywna metoda rozpoznawania kosztów podatkowych od inwestycji
  • Jakie spółki mogą założyć dokonywać odpisów na fundusz?
  • Na co można przeznaczyć środki z Funduszu?
  • Jakie grożą kary za nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu?

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

W dniu szkolenia otrzymają Państwo
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top