fbpx

Wyszukiwarka

BILANS 2020 - MODUŁ III - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WPROWADZONYCH ZMIAN

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Terminy szkoleń:
 • 15 grudnia 2020 r. - Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy - szkolenie on-line
 • 26 stycznia 2021 r. - Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy - szkolenie stacjonarne

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podatek od towarów i usług
  • Biała lista i obowiązkowa podzielona płatność - skutki w podatku VAT wraz ze zmianami w trakcie roku 2020.
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r.
  • Stawka 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych w 2020 r. - zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy VAT.
  • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 lipca 2020 r.
  • Kasy rejestrujące w 2020 r. - obowiązek stosowania kas on-line, stosowanie kas dotychczasowych, elektroniczne paragony, kasy w postaci oprogramowania.
  • Nowy JPK_VDEK od 1 października 2020 r. wraz z zasadami prowadzenia ewidencji dla celów VAT.
  • Zmiany zasad opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych - dostosowanie ustawy do zmian w Dyrektywie od 1 lipca 2020 r.
  • VAT w imporcie - nowe zasady rozliczenia od 1 lipca 2020 r.
  • Ważniejsze zmiany w VAT planowane od 2021 r. - tzw. pakiet „SLIM VAT”, w tym nowe zasady rozliczania faktur korygujących.
 2. Podatki dochodowe
  • Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność - skutki w podatkach dochodowych.
  • Ograniczanie zatorów płatniczych - „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.
  • Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej - skutki w podatkach dochodowych.
  • Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej.
  • Odliczenie straty za rok 2020 w korekcie zeznania za rok 2019.
  • Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2020 r.
  • Estoński CIT - możliwość wyboru nowych zasad rozliczania od 2021 r.
  • Pozostałe ważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od 2021 r.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
 • w przypadku kursów realizowanych w formie stacjonarnej 450,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł) - cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch,
 • w przypadku kursów realizowanych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (on-line) 320,00 zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł) – cena obejmuje: udział w kursie oraz autorskie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2020

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top