fbpx

Wyszukiwarka

Lista płac od podstaw - praktyczne ujęcie - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 26-01-2021
 • Koniec zapisów: 26-01-2021
 • Wykładowcy: Skórzewska Ewa

Pozostałe terminy

 • Zobacz 17-02-2021: szkolenie

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska - biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:
 • 19 - 20 listopada 2020 roku;
 • 14 - 15 grudnia 2020 roku;
 • 26 i 28 stycznia 2021 roku;
 • 17 - 18 lutego 2021 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne naliczania listy płac - umowa o pracę.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika - od brutto do netto:
  • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
  • zaliczka na podatek dochodowy - pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa - obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń - zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania,
  • zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • obowiązki pracodawcy,
  • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. - nowe regulacje.
 4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
  • narzędzia pracy - komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
  • inne świadczenia - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
 5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika - regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszone - absencje pracownicze,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • ekwiwalent za urlop,
  • wynagrodzenie za czas „urlopu okolicznościowego”,
  • odprawy.
 6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce - regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
  • dodatków,
  • premii,
  • nagród,
  • prowizji
  • i innych składników dobrowolnych.
 7. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • ogólne zasady obliczania,
  • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
  • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
 8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia wyrównawczego.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
640,00
(dla członków Stowarzyszenia – 608,00 zł).

Back to top