fbpx

Wyszukiwarka

Zasady (polityka) rachunkowości - warsztat od teorii do praktycznego sporządzenia polityki - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-10-2020
 • Koniec zapisów: 28-10-2020
 • Wykładowcy: Gajewska Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 11-12-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne sporządzania Zasad (polityki) Rachunkowości:
  1. obowiązek posiadania polityki rachunkowości;
  2. odpowiedzialność za politykę rachunkowości i jej stosowanie;
  3. elementy (zakres) polityki rachunkowości.
 2. Polityka rachunkowości jako połączenie teorii i praktyki rachunkowości:
  1. rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy;
  2. nadrzędne zasady rachunkowości;
  3. metody wyceny aktywów i pasywów – praktyczne odniesienie do przykładu;
  4. ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania);
  5. polityka rachunkowości to nie tylko zakładowy plan kont;
  6. księga główna a księgi pomocnicze;
  7. elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości;
  8. zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych;
  9. opis systemu rachunkowości informatycznej.
 3. Polityka rachunkowości a polityka podatkowa – czy może być antidotum na niestabilne prawo podatkowe?
 4. Polityka rachunkowości w praktyce – propozycje zapisów i rozwiązań.
 5. Prace badawczo-rozwojowe, IP Box, dotacje w polityce rachunkowości.
 6. Wymogi polityki rachunkowości w zakresie dokumentowania systemów informatycznych rachunkowości.
 7. Sprawozdanie finansowe w polityce rachunkowości – wg zasad obowiązujących od 2019 roku.
 8. Aktualizacja i zmiana zasad (polityki) rachunkowości – KSR 7.
 9. Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta.
 10. Polityka rachunkowości podczas kontroli skarbowej i kontroli prowadzonych przez inne instytucje.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top