fbpx

Wyszukiwarka

VAT w obrocie międzynarodowym - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 27-11-2020
 • Koniec zapisów: 27-11-2020
 • Wykładowcy: Kayyali Samir

Pozostałe terminy

 • Zobacz 14-12-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Kayyali Samir - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawowe informacje w zakresie VAT-u w obrocie międzynarodowym:
  • miejsce dostawy towarów - definicja,
  • miejsce dostawy towarów - rozróżnienie, przykłady,
  • sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju,
  • co to znaczy być podatnikiem VAT z tytułu dokonania transakcji międzynarodowych?
  • VAT-7, VAT-7K, JPK, VAT-UE, zasady wykazania i składania.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • WDT - definicja ogólna, wyłączenia,
  • nietransakcyjne WDT - przemieszczenie towarów własnych,
  • darowizny, działalność reklamowa, a WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki w WDT,
  • podstawa opodatkowania w WDT,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • WNT - definicja,
  • WNT – wyłączenia,
  • WNT a status nabywcy,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki w WNT,
  • rozliczenie WNT w deklaracji VAT,
  • wykazanie WNT po „trzech miesiącach” - obowiązek korekty,
  • przykłady praktyczne.
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
  • czym jest dostawa łańcuchowa?
  • miejsce dostawy,
  • fakturowanie,
  • dostawa ruchoma i nieruchoma,
  • znaczenie Incoterms,
  • procedura trójstronna uproszczona.
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
  • nabywca towaru jako podatnik,
  • podstawa opodatkowania,
  • obowiązek podatkowy.
 6. Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
 7. Import towarów:
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • podatnik w imporcie towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów - rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  • obowiązek podatkowy VAT,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
  • świadczenie usług poza terytorium kraju,
  • import usług,
  • zasady ogólne oraz szczególne dot. miejsca świadczenia usług,
  • transakcje związane z nieruchomościami,
  • krótkoterminowy najem środków transportu,
  • usługi restauracyjne, cateringowe,
  • VAT-7 czy VAT-9M?
  • praktyczne przykłady.
 9. Zmiany wprowadzone w ramach tzw. quick fixes w 2020 r.:
  • nowe zasady rozliczania transakcji łańcuchowych,
  • nowe zasady dokumentowania WDT,
  • rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT,
  • uchylenie magazynów konsygnacyjnych i wprowadzenie instytucji call of stock.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top