fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020/2021 - rozliczanie transakcji międzynarodowych - wybrane zagadnienia - szkolenie stacjonarne

Pozostałe terminy

 • Zobacz 04-11-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I.    Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych
 1. Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
  • obowiązku podatkowego (w tym rozliczania dostawy i zaliczki);
  • ustalania podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie stosowania kursów walut dla VAT oraz rozliczania faktur korygujących);
  • prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie rozliczania zaliczki w eksporcie);
  • korygowania rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne;
  • dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania;
  • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
 2. Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa, dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
  • obowiązku podatkowego (w tym rozliczania dostawy i zaliczki);
  • ustalania podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie stosowania kursów walut dla VAT oraz rozliczania faktur korygujących);
  • prawidłowości ustalania wysokości podatku należnego (stawki);
  • ewidencjonowania;
  • warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie terminu odliczenia);
  • najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
II.    Problemy rozliczania transakcji wielostronnych (dostaw łańcuchowych)
 1. Zasady kwalifikacji – praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych – na co koniecznie zwracać uwagę?
 2. Zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT.
 3. Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.
III.    Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji usługowych
 1. Świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport usług):
  1. identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy;
  2. zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne);
  3. podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie podstawy opodatkowania (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie stosowania kursów walut dla VAT oraz rozliczania faktur korygujących);
  4. fakturowanie;
  5. rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju – deklaracje i ewidencje;
  6. przykłady rozliczenia eksportu usług.
 2. Import usług:
  1. identyfikacja przypadków importu usług – kiedy trzeba rozliczyć import usług?
  2. zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne);
  3. podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu; stawki VAT – w tym w przypadku zmiany stawki; dokumentowanie importu usług (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie stosowania kursów walut dla VAT oraz rozliczania faktur korygujących);
  4. zasady rozliczania podatku naliczonego (z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie terminu odliczenia);
  5. przykłady rozliczenia importu usług.
IV.   Brexit a rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych.
V.    Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.
VI.   Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top