fbpx

Wyszukiwarka

Nowy JPK VAT i pozostałe (wybrane) problemy w VAT - szkolenie stacjonarne

Program

Wykładowca: Aneta Lech - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. JPK_VDEK - ustawa z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przepisy wejdą w życie 1 października 2020r.
 2. Nowa formuła raportowania VAT - deklaracje wraz z ewidencją w formie elektronicznej
  • podatnicy rozliczający się miesięcznie JPK_V7m,
  • podatnicy rozliczający się kwartalnie JPK_V7k.
 3. Ewidencja sprzedaży
  • kody GTU w ewidencji sprzedaży i problematyka ich stosowania,
  • kody dotyczące okoliczności transakcji w ewidencji sprzedaży i problematyka ich stosowania,
  • oznaczenie MPP przy sprzedaży,
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • kody typu dokumentów w ewidencji sprzedaży,
  • faktury uproszczone emitowane z kasy rejestrującej.
 4. Ewidencja zakupu
  • kody w ewidencji zakupów,
  • oznaczenie MPP przy zakupach,
  • kody typu dokumentów zakupowych.
 5. Korekty deklaracji i korekty ewidencji
  • korekty bieżące,
  • korekty poprzednich okresów rozliczeniowych,
  • kary za błędy w ewidencji.
 6. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe stawki,
  • główne zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 7. Zastosowanie MPP od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 8. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE,
  • jakie dokumenty dla WDT.
 9. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
  • Nowe informacje podsumowujące.
 10. Pytania i problemy uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
480,00
(dla członków Stowarzyszenia – 456,00 zł).

Back to top