fbpx

Wyszukiwarka

Pracownicze plany kapitałowe na liście płac - szkolenie on-line

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ogólne zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „PPK”):
  • uczestnicy PPK - jako osoby zatrudnione
  • płatnik składek na PPK - jako podmiot zatrudniający
  • terminy wejścia w życie obowiązków z zakresu PPK
 2. Zasady zawierania umowy o zarządzanie PPK.
 3. Wysokość składek finansowanych przez uczestnika i podmiot zatrudniający:
  • wpłaty podstawowe
  • wpłaty dodatkowe
  • obniżenie wpłaty uczestnika PPK
  • rezygnacja z PPK - zasady i terminy, a wpłaty
 4. Składki na PPK na liście płac:
  • wartość „wynagrodzenia” jako podstawy naliczania składek na PPK wg ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
  • możliwość obniżenia składki obowiązkowej opłacanej przez uczestnika PPK a naliczenia płacowe
  • zatrudnienie przez część miesiąca, choroba pracownika i inne absencje a składka na PPK
  • składka dobrowolna po stronie podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK
  • odliczenie składek na PPK opłacanych przez uczestnika PPK a przychód do opodatkowania z tytułu opłacania składek na PPK przez podmiot zatrudniający
  • rezygnacja uczestnika PPK a naliczenia na liście płac
  • data wypłaty listy płac a data przekazania składek do wybranej instytucji finansowej - wpływ i zależności dla zakładu pracy
  • korekty naliczeń składek na PPK
 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK - zasady nabywania prawa.
 6. Potrącenia na liścia płac a PPK i kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 7. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.
 8. Wpływ ustawy o PPK na inne przepisy z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń, a także podatków i ubezpieczeń społecznych.
 9. Nowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze po stronie pracodawcy.
 10. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 306,00 zł).

Back to top