fbpx

Wyszukiwarka

Korekty list płac - najczęściej występujące przypadki - szkolenie on-line

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Technika korygowania list płac w różnych sytuacjach - omówienie najczęściej występujących przyczyn korygowania dokumentacji płacowej - skutki korekty wobec ZUS, US i pracownika/zleceniobiorcy.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy na korygowanej liście płac i w deklaracjach rozliczeniowych.
 3. Rozliczenia składek od umów zlecenia - „odzyskiwanie” i dopłata składek do ZUS w różnych przypadkach.
 4. Korygowanie w danym roku rozliczeniowym przekroczenia 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia jako podstawy składek emerytalno-rentowych, a korekta dotycząca lat ubiegłych.
 5. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek:
  • wyliczenia składki zdrowotnej,
  • ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
  • wartość zwrotu do wypłaty dla pracownika.
 6. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS:
  • wynagrodzenie chorobowe uznane za zasiłek,
  • wypadek pracownika na liście płac rozliczany z opóźnieniem,
  • nadpłacona wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej,
  • zwolnienie lekarskie po wypłacie listy płac,
  • urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - korekty i wyrównania zasiłku macierzyńskiego.
 7. Błędne rozliczenie umowy cywilno-prawnej:
  • korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę,
  • korekta związana ze zmianą statusu zleceniobiorcy,
  • umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia.
 8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 306,00 zł).

Back to top