fbpx

Wyszukiwarka

Lista płac w praktyce dla zaawansowanych - szkolenie on-line

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:
 • 22 - 23 lipca 2020 roku,
 • 27 - 28 sierpnia 2020 roku.

Program kursu (16 godzin wykładowych):

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac i rozliczania dokumentacji korygującej. Mające na celu pokazanie zagadnień płacowych jako wyliczeń na bazie ciekawych przypadków praktycznych.
 1. Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów w 2020 r. w związku z COVID-19.
 2. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w skrócie:
  • wysokość składek,
  • podstawa naliczania składek,
  • przychody zwolnione ze składek,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:
  • skala podatkowa,
  • świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy,
  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek),
  • zerowy PIT dla młodych,
  • przychody zwolnione z opodatkowania.
 5. Przychody zwolnione od podatku i składek - zestawienie porównawcze.
 6. ZFŚS oraz PPK na liście płac - ich wpływ na naliczenia płacowe i wysokość wynagrodzenia do wypłaty.
 7. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac - ujęcie teoretyczne.
 8. Wieloskładnikowe listy płac - ćwiczenia w naliczaniu:
  • wynagrodzenia urlopowego w nietypowych przypadkach,
  • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
  • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dla pracownika, który ma oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru, w tym przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.
 9. Nieobecność pracownika w pracy i jej wpływ na listę płac:
  • choroba pracownika czyli zwolnienia lekarskie a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego,
  • uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego,
  • urlop bezpłatny,
  • urlop wychowawczy.
 10. Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców z różnych powodów - technika obliczeń uwzględniająca:
  • ustalenie właściwej podstawy składek,
  • skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej,
  • ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek E i R,
  • wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej,
  • pobranie zaliczki na podatek dochodowy,
  • ustalenie kwoty do wypłaty lub zwrotu.
 11. Potrącenia na listach płac w praktyce:
  • kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK i przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0.,
  • zbieg egzekucji,
  • zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatowy - przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem w pracy płacowca.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
640,00
(dla członków Stowarzyszenia – 550,00 zł).

Back to top