fbpx

Wyszukiwarka

Zmiany w podatku VAT w 2020 roku – nowości i kolejne zmiany w VAT - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 19-08-2020
 • Koniec zapisów: 19-08-2020
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. ZMIANA TERMINÓW VAT – 1.07.2020 i od października – omówienie terminów i zagadnień
  1. ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCE KWESTII:
   • wprowadzenia nowego JPK_VAT
   • problematyki zwalniającej z obowiązku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w deklaracji
   • regulujących zasady składania wniosku o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji w formacie JPK,
   • regulujących nowe zasady informowania o skorzystaniu z ulgi na złe długi w deklaracji w formacie JPK,
   • regulujących nowe zasady składania nowych plików JPK_VAT,
   • dotyczących nowych zasady prowadzenia ewidencji,
   • unormowań wynikających z Kodeksu karnego skarbowego - regulującego sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków składania nowych plików JPK_VAT
   • ● zmiany terminów wprowadzenia kas online
  2. Tarcza antykryzysowa – WAŻNE TERMINY W VAT - Jakie terminy zostały zawieszone lub wydłużone dla podatników VAT
   • Dłuższy termin na uzyskanie interpretacji indywidualnej
   • Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach procesowych i sądowych
   • Zawieszenie biegu terminów przewidzianych w prawie administracyjnym
   • Postępowania karne i karnoskarbowe w okresie epidemii
 2. Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych - po zmianach od 1 lipca 2020 r.
  • Magazyny call-off stock
  • Kazus - Zagraniczny podatnik sprowadza towary do Polski
  • Kazus - Polski podatnik wywozi towar z kraju
  • Ustalenie miejsce dostawy transakcji łańcuchowych
  • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT – dokumentacja i zasady
 3. Nowa matryca stawek VAT i klasyfikacja CN oraz PKWiU 2015 (dodatkowo szczegółowe opracowanie)
  • CN stosowana do klasyfikacji towarów według ustawy o VAT
  • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla towarów
  • Omówienie podziału klasyfikacji towarów w szczegółach według działu 01 CN do działu 97 CN
  • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla usług z podziałem na obowiązujące stawki VAT
 4. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym od LIPCA 2020
  • Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
  • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
  • Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
  • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT
 5. Zmiany stawek VAT w sprzedaży i zakupie – NOWA MATRYCA VAT
  • Branża spożywcza i handlowa – na co zostanie obniżona stawka VAT (analiza produktów)
  • Towary i usługi na które zostanie podwyższony VAT (analiza przypadków)
  • Branża rolnicza – co zmieni się w stawkach VAT
  • Branża medyczna i farmaceutyczna – co zmieni się w stawkach VAT i sposób ich klasyfikacji
  • Branża gastronomiczna – jak zmiany stawek wpłyną na towary i usługi (analiza przypadków)
  • Przygotowanie do zmian – analiza problemów
 6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT
  WAŻNE ZMIANY (dodatkowe opracowania i TABELE)
  • Jak zmienią się zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji w 2020 r.
  • Kody stosowane w nowej ewidencji VAT
  • Oznaczenie towarów i usług w ewidencji sprzedaży
  • Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone specjalnym kodem GTU
  • Oznaczenie procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży
  • Oznaczenie dowodów sprzedaży
  • Kody transakcji stosowane w ewidencji zakupów
  • Kody dowodów zakupu - Wykaz oznaczeń dowodów zakupu
  • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
  • Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK
  • Co będzie zawierać nowy JPK_VAT
  • Jak przygotować i wysłać nowy JPK_VAT
  • Jak będą wysyłać nowe deklaracje podatnicy rozliczający się kwartalnie
  • Oznaczenie transakcji i powiązań w ewidencji VAT
  • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów
 7. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
  • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
  • Autokorekta JPK VAT.
  • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
  • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
  • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 8. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. – wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:
  • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.
  • Jakie obowiązki ma podatnik w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłki e-paragonów
  • Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną
  • Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej, które są potwierdzone paragonem?
  • Czym grozi przelew na wirtualny rachunek bankowy kontrahenta?
  • Jak wystawić i uregulować fakturę za dostawę towarów z załącznika nr 15, która korzysta ze zwolnienia z VAT
  • Zakończenie umowy najmu i wzajemne rozliczenia między stronami umowy - skutki w VAT
  • Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury z zawyżoną stawką, jeśli sprzedawca odmawia jej skorygowania
  • Jak rozliczyć sprzedaż używanego samochodu, gdy marża jest ujemna
  • Czy można skorygować fakturę za najem, gdy zmieniono formę płatności z jednorazowej na miesięczną
  • Jak rozliczyć sprzedaż towaru poza UE kontrahentowi mającemu polski numer VAT UE
  • Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów importowanych do innego państwa członkowskiego
  • Jak rozliczyć zakup maszyny w innym kraju UE, gdy zaginęła faktura
  • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
  • Jak rozliczyć odesłanie do innego kraju UE naprawionych towarów, które były zareklamowane przez odbiorcę
  • Kiedy urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu VAT

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 275,00 zł).

Back to top