fbpx

Wyszukiwarka

Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 roku – rozliczanie i korygowania usług w obrocie krajowym i zagranicznym - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 12-08-2020
 • Koniec zapisów: 12-08-2020
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista ds. podatków

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Rozliczanie usług – problemy podatnika VAT 2020 – stan prawny na 01.07.2020 r.
  • Rozliczanie VAT a analiza zapisów umownych, warunków handlowych i zamówień:
   • kiedy mamy do czynienia z usługą a kiedy z odszkodowaniem i zwrotem kosztów?
   • nota czy faktura – sposoby dokumentowania transakcji,
   • kiedy możemy refakturować usługi?
   • czy można anulować usługi wykonane i udokumentowane fakturą VAT?
   • terminowość rozliczania usług w VAT – najważniejsze zasady,
   • usługi ciągłe i okresowe w VAT,
   • zaliczki w rozliczaniu usług,
   • sposoby korygowania usług.
  • Usługi kompleksowe czy oddzielne świadczenia – razem czy osobno kontrowersje 2020:
   • stanowisko fiskusa – nakazuje odnośnie rozliczania podatku od szkoleń i konferencji,
   • razem czy osobno – szkolenia a towarzyszące im usługi hotelowe i gastronomiczne,
   • orzecznictwo polskich sądów i wytyczne organów podatkowych,
   • Trybunał Sprawiedliwości o usługach kompleksowych,
   • prezentacja przykładowych usług kompleksowych i sposobów rozliczania.
  • Refakturowanie i zwrot kosztów – zasady rozliczania i dokumentowania usług:
   • refakturowanie usług w ustawie o VAT - art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług,
   • refakturowanie usług - art. 28 dyrektywy 2006/112/we,
   • orzecznictwo sądowe a praktyka organów podatkowych,
   • czy można refakturować koszty dostawy towarów jako usługę?
   • dokumentowanie, termin i stawka VAT przy refakturze,
   • różnica pomiędzy refakturą a zwrotem kosztów,
   • faktura czy nota – zasady rozliczania,
   • zasady refakturowania i obciążania w formie zwrotu kosztów,
   • obciążanie dodatkowymi kosztami,
   • zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy,
   • refakturowanie usług na kontrahenta z UE,
   • prawo do odliczenia podatku naliczonego z refaktury,
   • anulowanie faktury a refaktura,
   • kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla refakturowanej usługi?
   • podatek naliczony a zwrot kosztów i refakturowanie usług.
  • Omówienie najczęściej popełnianych błędów podatkowych z list kontrolujących w tym m.in.:
   • odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia,
   • niewywiązywanie się z obowiązku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
   • dokonywanie czynności sprzedaży bez wystawiania faktur,,
   • brak dokumentacji podatkowej,
   • błędne przeniesienie danych z ksiąg do deklaracji,
   • wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne transakcje – puste faktury!!!
   • błędne określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
   • nieskładanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą,
   • nieskładanie deklaracji w podatku VAT lub składanie nieterminowe – nowe zasady z ordynacji podatkowej,
   • nieterminowe uiszczanie należności podatkowych,
   • ewidencjonowanie faktur zakupu w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym.
 2. Usługi w obrocie krajowym w 2020 r. – wybrane zagadnienia branżowe, w tym m.in.:
  • Świadczenia na rzecz pracowników – rozliczenia usług.
  • Jak często należy dokumentować fakturami usługi świadczone za stałym, miesięcznym wynagrodzeniem?
  • Jak traktować obciążanie pracowników kosztami benzyny zużytej do jazd prywatnych?
  • Czy świadcząc usługi on-line trzeba wysyłać paragon pocztą?
  • Czy usługi BHP świadczone na nieruchomościach są usługami związanymi z nieruchomościami?
  • Czy można w całości odliczyć VAT z faktury za szkolenie, na której zostały wyodrębnione usługi hotelowe i gastronomiczne?
  • Jak ustalić moment wykonania usługi budowlanej?
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi budowlanej udokumentowanej fakturą przed jej wykonaniem?
  • Zwolnienie z VAT usług stanowiących element usługi ubezpieczeniowej.
  • Jaką stawką opodatkować świadczone za granicą usługi nadzoru budowlanego?
  • Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę, gdy usługi rozliczane są co miesiąc?
  • Kiedy można odliczyć VAT z faktury za usługi ciągłe?
  • Czy można notą korygującą zmienić na fakturze datę wykonania usługi?
  • Faktura za usługi serwisowe przed wykonaniem usługi i przed dokonaniem płatności.
  • Czy usługi magazynowania należy traktować jako związane z nieruchomościami i opodatkować w miejscu położenia nieruchomości?
 3. Usługi zagraniczne w 2020 r. – wybrane zagadnienia branżowe, w tym m.in.:
  • Jak rozliczyć usługi budowlane, gdy kontrahent jest podmiotem zagranicznym?
  • Czy trzeba rozliczyć import usług za udział pracownika w konferencji za granicą?
  • Czy zakupy w państwach UE udokumentowane paragonami należy rozliczać jako import?
  • Jak rozliczyć fakturę za targi odbywające się za granicą?
  • Jak rozliczyć usługi parkingowe kupione za granicą?
  • Czy nabycie usług dotyczących sprowadzanego z Chin towaru od polskiej firmy spedycyjnej stanowi import usług?
  • Jak rozliczyć VAT od usługi budowlanej świadczonej za granicą dla polskiej firmy?
  • Jak podatnik bez rejestracji VAT UE powinien rozliczyć zakup usługi od firmy spoza Polski?
  • Jaki kurs przeliczeniowy zastosować w przypadku wystawienia faktury dokumentującej wykonane w zakończonym miesiącu usługi transportowe?
  • Czy nabycie od niemieckiego kontrahenta usługi najmu powierzchni wystawienniczej stanowi import usług?
  • Opodatkowanie kompleksowej usługi magazynowania na rzecz spółki zagranicznej.
  • Rozliczenie usługi finansowej, od której VAT rozliczany jest za granicą.
  • Jak podwykonawca ma rozliczyć usługi na rzecz polskiego zleceniodawcy wykonywane za granicą?
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top